WEG W22

Със здрав чугунен корпус, различни варианти за монтаж, здрави пети отляти с корпуса,  по-ниски нива на шум и работни температури, двигателите W22 са напълно подходящи за голямо разнообразие от индустриални приложения.


Свържете се с нас

Нашето предложение

Вентилационна система

Дизайнът на вентилационната система на линията W22 осигурява по-ниски нива на шум и позволява по-добро разпределение на въздушния поток върху двигателя, което минимизира горещите точки на повърхността и увеличава надеждността и полезния живот.

  • Капакът на вентилатора, изработен от чугун, предлага по-голяма устойчивост на удар IEC 160 / NEMA 254T и по-големи и всички IEEE 841 (IEC 63-132 / NEMA 143T-215T стандарт W22 са щампована стомана с тежък габарит)
  • Клемната кутия и болтовете с халки са разположени така, че да намалят разсейването на въздушния поток
  • По-ниска работна температура на лагерите, което води до по-дълги интервали на смазване


Корпус

Конструкцията на рамката намалява разсейването на въздушния поток и допринася за увеличен топлообмен между двигателя и околната среда, намалявайки горещите точки по повърхността на рамката и удължавайки интервалите на смазване на лагерите.


Лагерен щит

Проектиран да подобри охлаждането и да осигури по-ниски работни температури на лагера, в допълнение към удължаването на интервалите на смазване.

D-краен щит

  • Главината на лагера е изместена към външната страна на крайния щит
  • По-ниска работна температура
  • Здрава структура за минимизиране на вибрациите и увеличаване на разсейването на топлината

ND-Краен щит

  • Оптимизиран въздушен поток
  • Намаляване на нивата на шум
  • Здрава структура за минимизиране на вибрациите


Клемна кутия

Увеличаването на вътрешното пространство на клемната кутия улеснява достъпа до клемите, осигурявайки лесни и безопасни електрически връзки по време на монтажа и поддръжката на двигателя.

  • Системата за свързване на клемната кутия позволява лесно модифициране на монтажа на двигателя върху по-големите рамки (IEC 225 / NEMA 447T и по-високи), намалявайки времето за извършване на смяната и броя на двигателите на склад.


Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Резервни части

Висока ефективност

Електродвигателите WEG W22 се предлагат с различни класове на енергийна ефективност, до IE6 включително.

Secure and Comfortable Fit

EchoTunes comes with customizable ear tip sizes that provide a secure and comfortable fit.

On-the-Go Charging

The compact charging case offers convenient on-the-go charging with a battery life that lasts up to 17h, you can enjoy your favorite tunes without interruption.

Sleek and Modern Design

The earbuds fit seamlessly into your lifestyle, while the charging case's pocket-friendly size ensures you can carry your audio experience wherever you roam.

Каталог ел.двигатели W22

Трифазни индукционни двигатели W22 (Европейски пазар)

Дата: 25/04/2024

Код: 50025712/32

език: Английски

Свали каталога

Another color block

Color blocks are a simple and effective way to present and highlight your content. Choose an image or a color for the background. You can even resize and duplicate the blocks to create your own layout. Add images or icons to customize the blocks.

More Details

Elevate Your Audio Journey Today

Ready to embark on your auditory adventure? Order your EchoTunes Wireless Earbuds today and let the symphony begin.