Политика за бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които нашите сървъри изпращат на вашия компютър или устройство, когато достъпвате нашите услуги. Те се съхраняват във вашия браузър и по-късно се изпращат обратно на нашите сървъри, така че можем да предоставяме контекстуално съдържание. Без бисквитките използването на интернет би било много по-фрустриращо преживяване. Използваме ги за подкрепа на вашата дейност на нашия уебсайт. Например, вашата сесия (така че да не се налага да влизате отново) или вашата количка за покупки.

Бисквитките се използват също така за да разберем вашите предпочитания, въз основа на предишната или текущата активност на нашия уебсайт (страниците, които сте посетили), вашия език и страна, което ни позволява да ви предоставяме подобрени услуги. Също така използваме бисквитки, за да събираме агрегирани данни за трафика на сайта и взаимодействията на сайта, така че в бъдеще да можем да предложим по-добри преживявания и инструменти на сайта.

Ето преглед на бисквитките, които може да бъдат съхранени на вашето устройство, когато посетите нашия уебсайт:

Категория на бисквиткитеЦелПримери
Сесия и Сигурност (съществени)Удостоверяване на потребителите, защита на потребителските данни и позволяване на уебсайта да предоставя услугите, които потребителите очакват, като поддържане на съдържанието на тяхната количка или позволяване на качвания на файлове.Уебсайтът няма да функционира правилно, ако отхвърлите или изхвърлите тези бисквитки.
Предпочитания (съществени)Запомняне на информация за предпочитания вид или поведение на уебсайта, като например вашият предпочитан език или регион.Вашето преживяване може да бъде влошено, ако изхвърлите тези бисквитки, но уебсайтът все пак ще работи.
История на взаимодействията (по избор)Използват се за събиране на информация за вашите взаимодействия с уебсайта, страниците, които сте видели, и за всяка конкретна маркетингова кампания, която ви е довела до уебсайта.Може да не успеем да ви предоставим най-добрата услуга, ако отхвърлите тези бисквитки, но уебсайтът ще работи.
Реклама и Маркетинг (по избор)Използват се за правене на рекламите по-ангажиращи за потребителите и по-ценни за издателите и рекламодателите, като например предоставяне на по-релевантни реклами, когато посещавате други уебсайтове, които показват реклами или за подобряване на отчитането на ефективността на рекламните кампании.Забележка: някои услуги на трети страни могат да инсталират допълнителни бисквитки на вашия браузер, за да ви идентифицират.
Анализ (по избор)Разбиране как посетителите взаимодействат с нашия уебсайт, чрез Google Analytics. Научете повече за бисквитките на Analytics и информация за поверителност.Уебсайтът все още ще работи, ако отхвърлите или изхвърлите тези бисквитки.
Можете да изберете компютърът ви да ви предупреждава всеки път, когато бисквитка се изпраща, или можете да изключите всички бисквитки. Всеки браузер е малко различен, така че погледнете в менюто за помощ на вашия браузер, за да научите правилния начин за модифициране на вашите бисквитки.

В момента не поддържаме сигнали за Не проследявай, тъй като няма индустриален стандарт за съответствие.

Cookie Policy

Cookies are small bits of text sent by our servers to your computer or device when you access our services. They are stored in your browser and later sent back to our servers so that we can provide contextual content. Without cookies, using the web would be a much more frustrating experience. We use them to support your activities on our website. For example, your session (so you don't have to login again) or your shopping cart.
Cookies are also used to help us understand your preferences based on previous or current activity on our website (the pages you have visited), your language and country, which enables us to provide you with improved services. We also use cookies to help us compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future.

Here is an overview of the cookies that may be stored on your device when you visit our website:

Category of Cookie Purpose Примери

Session & Security
(essential)

Authenticate users, protect user data and allow the website to deliver the services users expects, such as maintaining the content of their cart, or allowing file uploads.

The website will not work properly if you reject or discard those cookies.

session_id (Odoo)

Preferences
(essential)

Remember information about the preferred look or behavior of the website, such as your preferred language or region.

Your experience may be degraded if you discard those cookies, but the website will still work.

frontend_lang (Odoo)
Interaction History
(optional)

Used to collect information about your interactions with the website, the pages you've seen, and any specific marketing campaign that brought you to the website.

We may not be able to provide the best service to you if you reject those cookies, but the website will work.

im_livechat_previous_operator_pid (Odoo)
utm_campaign (Odoo)
utm_source (Odoo)
utm_medium (Odoo)

Advertising & Marketing
(optional)

Used to make advertising more engaging to users and more valuable to publishers and advertisers, such as providing more relevant ads when you visit other websites that display ads or to improve reporting on ad campaign performance.

Note that some third-party services may install additional cookies on your browser in order to identify you.

You may opt-out of a third-party's use of cookies by visiting the Network Advertising Initiative opt-out page. The website will still work if you reject or discard those cookies.

__gads (Google)
__gac (Google)

Analytics
(optional)

Understand how visitors engage with our website, via Google Analytics. Learn more about Analytics cookies and privacy information.

The website will still work if you reject or discard those cookies.

_ga (Google)
_gat (Google)
_gid (Google)
_gac_* (Google)

You can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies. Each browser is a little different, so look at your browser's Help menu to learn the correct way to modify your cookies.

We do not currently support Do Not Track signals, as there is no industry standard for compliance.