Трифазен асинхронен двигател с навит ротор, оборудван с моторизирана система за повдигане на четките

Трифазните двигатели с навит ротор, които са оборудвани със система за повдигане на четките са електрически машини с променлив ток, произведени с електромеханичнa система, която позволява работа с четки при стартиране и съответно повдигането им веднага след пускане на електродвигателя.

Механизъм за повдигане на графитните четки на електродвигателя с възможност за ръчно и за автоматично повдигане

Двигателите с навит ротор се използват при товари с високи пусковивъртящи моменти и Високо-инерционни натоварвания, като например:

 • Топкови мелници
 • Вентилатори;
 • Дробилки;
 • Помпи с общо предназначение;
 • Други.

Моторизираната система за повдигане на четки предоставя важни предимства:

 • Предотвратява постоянното и преждевременно износване на четките и плъзгащите се пръстени;
 • Предотвратява спирания за поддръжка и подмяна на четки;
 • Предотвратява натрупването на прах от четки във вътрешността, поддържайки нивото на изолация на ротора възможно най-високо;
 • Увеличава живота на четката, плъзгащите се пръстени и съответно времето на живот на двигателя.

Технически характеристики:

 • Напрежения: 220V до 13 800V
 • От 160kW до 27 000kW
 • Полюси: от 4 со 14 полюса
 • Клас на изолация: F
 • Степен на защита: Отворена (IP23)Затворен (IP54 до IP65W)
 • Габарити: 280 до 1600 (IEC)
 • Ротор: навит ротор с плъзгащи се пръстени.
 • Плъзгащи пръстени: изработени от неръждаема стомана, осигуряващи подобрена производителност и удължен живот.

Четкодържатели

Четкодържателите с моторизирана система за повдигане и сваляне на четките

Четки и пръстени

Включването на външни съпротивления във веригата на ротора се осъществява чрез плъзгащ контакт между плъзгащите пръстени (свързани с намотката на ротора) и четките (свързани с външното съпротивление).

Навит ротор

Плъзгащи пръстени: изработени от неръждаема стомана, което осигурява по-добра работа и удължен живот на електродвигателя.