Метрични резби на болтове и гайки

26 май 2024 г. от
Елин Инженеринг ООД3, ELIN ERP

С над 20 години опит в ремонтния магазин за електродвигатели, съм научил колко важни са метричните резби на болтове и гайки за електродвигатели, редуктори, водни помпи, конусни втулки за ремъчни шайби и спирачки. Този вид свързващи елементи е ключов за правилното функциониране и поддръжка на електромоторите и техните компоненти. В тази статия ще разгледаме основните аспекти на метричните резби и как те се отнасят до електродвигателите и съпътстващото оборудване.

Резба и размер на гайки

Основи на метричните резби

Метричните резби са стандартни резби в България, които се използват за болтове и гайки в електродвигатели, редуктори, водни помпи, конусни втулки за ремъчни шайби и спирачки. Те са измерени в милиметри (мм) и имат специфичен диаметър, стъпка и форма на резбата.

Независимо дали става въпрос за закрепване на петите или фланеца на електродвигателя или редуктора, понякога може да се наложи да бъдат измерени резбите на болтовете.

Стъпка и диаметър на резбите

В таблицата можете да видите различните видове метрични резби, които са обозначени със стъпката и диаметъра на резбата. Този графичен пример ще ви помогне да разберете как да измерите стъпката и диаметъра на резбите на болтове и гайки.

Шаблон за метрични резби

PDF файлът предоставя шаблон, готов за принтиране в мащаб 1:1 на стъпката и диаметъра на резбите. Този шаблон ви позволява да проверите и сравните метричните резби на болтове и гайки с тези на вашите електродвигатели и компоненти.

Тук може да намерите таблица, която при отпечатване в мащаб 1:1 дава точни размери на метричните резби (в милиметри) използвани при болтове, гайки и други, съгласно БДС 10689-73

Посочените данни се отнасят за резби М3 mm М4 mm М5 mm М6 mm М8 mm М10 mm М12 mm М14 mm М16 mm М18 mm М20 mm М22 mm М24 mm М27 mm М30 mm М33 mm М36 mm М39 mm М42 mm М48 mm

Избор на правилните болтове и гайки с метрични резби

Има два основни вида метрични резби - едра и фина. Едрата резба се използва в повечето приложения, докато фината резба се използва, когато е необходимо по-голямо сцепление или по-точна настройка.

Едра резба - свредло за пробиване и метчик за нарязване на резбата 

Таблицата долу показва съответствието между размерите на едрата резба, свредлата за пробиване и метчиците за нарязване на резбата. Таблицата ще ви помогне да определите правилния размер на свредлото и метчика за нарязване на едра резба.

Фина резба - свредло за пробиване и метчик за нарязване на резбата

Таблица представя информация за фините резби, свредлата за пробиване и метчиците за нарязване на резбата. Тази таблица ще ви напътства за определяне на правилния размер на свредлото и метчика при работа с фина резба.

ТАБЛИЦИ: Големина на свредлото (отвора) при пробиване за метрични резби:

Едра резба
Метчик Свредло
1.6 1.25
1.8 1.45
2 1.6
2.2 1.75
2.5 2.05
3 2.5
3.5 2.9
4 3.3
4.5 3.8
5 4.2
6 5
7 6
8 6.8
9 7.8
10 8.5
11
9.5
Едра резба
Метчик Свредло
12 10.3
14 12
16 14
18 15.5
20 17.5
22 19.5
24 21
27 24
30 26.5
33 29.5
36 32
39 35
42 37.5
45 40.5
48 43
52 47


ФИНА РЕЗБА
МетчикСвредло
3x0,352.65
3,5x0,353.2
4x0,53.5
5x0,54.5
5,5x0,55
6x0,755.3
7x0,756.3
8x0,757.3
8x17
9x18
10x0,759.3
10x19
10x1,258.8
11x110
12x111
12x1,2510.8
12x1,510.5
14x113
14x1,2512.8
14x1,512.5
15x114
15x1,513.5
16x115
16x1,514.5
18x117
18x1,516.5
18x216
20x119
20x1,518.5
20x218
22x121
22x1,520.5
22x220
24x123
24x1,522.5
24x222
ФИНА РЕЗБА
МетчикСвредло
25x124
25x1,523.5
25x223
26x1,524.5
27x1,525.5
27x225
28x1,526.5
28x226
30x1,528.5
30x228
32x1,530.5
32x230
33x231
35x1,533.5
36x1,534.5
36x234
36x333
38x1,536.5
39x336
40x1,538.5
40x238
40x337
42x1,540.5
42x240
42x339
45x1,543.5
45x243
45x342
48x1,546.5
48x246
48x345
50x1,548.2
50x248
50x347


Стандарти за центрови отвори и резби на валове


Освен метричните резби на болтове и гайки, важно е да се запознаете със стандартите за центрови отвори и резби на валове, които са съгласно DIN 332 DS. Те осигуряват правилното позициониране и функциониране на компонентите, като валове, оси и други в електродвигател, редуктори и водни помпи.

Тази илюстрация ще ви помогне да разберете правилното позициониране на валовете и как те влияят на електродвигателите и съпътстващото оборудване.

standart ds din332 centrovi otbori
Центрови отвори и резби на валове, съгласно DIN 332 DS

Съвети за поддръжка на метрични резби в електродвигатели

Правилната поддръжка на метричните резби на болтове и гайки в електродвигателите, редукторите и другите машини е от съществено значение за дългосрочната работа на вашето оборудване. Ето няколко съвета за поддържане на метричните резби:

Периодична проверка и затягане

Редовно проверявайте болтовете и гайките в електродвигателите, редукторите, водните помпи и другите компоненти, за да гарантирате, че те са затегнати правилно. Необходимо е да проверите и затегнете връзките в рамките на установените интервали от време, както и след сервизни ремонти или смяна на части.

Почистване на метричните резби

Замърсяване, корозия или окисление на резбите може да доведе до повреда на електродвигателите и съпътстващото оборудване. Уверете се, че редовно почиствате метричните резби на болтовете и гайките, използвайки подходящи средства и техники за почистване. Това ще помогне да се предотвратят дефекти и ще удължи живота на вашите електродвигатели и компоненти.

Смяна на износени или повредени болтове и гайки

Ако забележите износване, повреда или корозия на болтовете и гайките с метрични резби във вашите електродвигатели и електромотори, незабавно ги сменете, за да предотвратите допълнителни проблеми или повреди на оборудването.

Болтове – обозначения, клас на якост и натоварване

Болтове и другите крепежи трябва да имат следната маркировка:

  • Инициалите на завода – производител  (JX, THE, L, WT, и др.)
  • Клас на якост
  • Дясната резба не се маркира, но ако болта е с лява резба – маркира се със стрелка, обратна на часовниковата.

Винтовете се отличават от болтовете, че нямат маркировка.

За болтове от въглеродни стомани, класа на якост се означава с две цифри с точка между тях – 4.6, 8.8, 10.9, 12.9

Първата цифра представлява 1/100 от номиналната стойност на якост на опън, измерено в MPa. В случая 8.8 , първата цифра 8 означава 8 х 100 = 800 МРа = 800 N / mm2 = 80 кгс / mm2.

Втората цифра – е съотношението на границата на провлачване към якостта на опън, умножена по 10. От двойката цифри могат да се узнаят границата на провлачване на материала 8 х 8 х 10 = 640 N / mm2.

Стойността на границата на провлачване е от голямо практическо значение, тъй като това е и максималното работно натоварване на болта.

Нека да обясним смисъла на някои термини:

Якост на опън – стойност на натоварване, над която има разрушение – “най-високо разрушаващо напрежение”.

Граница на провлачване – стойност на натоварване, при превишението на която настъпва невъзстановяема деформация или огъване. Например, опитайте се да огънете”на ръка” обикновена стомана вилица или парче от метална жица. Веднага след като тя започне да се деформира, това ще означава, че сте превишили границата на провлачване на нейния материал или еластичната граница при огъване. Тъй като вилицата не е счупена, а само огъната, тогава якостта на опън е по-висока от силата на провлачване. От друга страна, ножът може да се счупи при определено усилие. Тогава говорим, че неговата якост на опън е равна на силата на провлачване. В този случай казваме, че ножовете са “крехки”.

Японските самурайски мечове – това е класически пример за комбинация от материали с различни якостни характеристики. Те са направени от твърда закалена стомана, а отвътре са изработени от по – еластична стомана , която позволява на меча да не се чупи при странични огъващи се натоварвания.

Процент на удължение – е средната стойност на удължението на деформируемите части на счупване или разкъсване. В ежедневието, някои видове ниско качествени болтове се наричат “меки”, което точно е свързано е свързано с термина процент на удължение. Техническият термин – “относително удължение” показва относителното (в проценти) увеличаване на дължината на образеца след разрушаване към първоначалната си дължина.

Твърдост по Бринел – величина, характеризираща твърдостта на материала.

Твърдост – способността на метала да се противопоставя на проникването в него на друг, по-твърд материал. Метода на Бринел се използва за измерване на твърдостта на сурови или леко закалени метали.

Неръждаеми  болтове – маркировка на главата на болта:

Клас стомана – А2 или А4 и якост на опън – 50, 70, 80, като A2-70, A4-80.

При шпилките с резба се прилага цветна маркировка в края: за A2 – зелен, за A4 – червен. Стойността на провлачване не е показана.

Пример: A4-80 якост на опън = 80 х 10 = 800 N / mm2.

Обозначение 70 – стандартна якост на опън на крепежните елементи от неръждаема стомана и се приема за даденост, ако изрично не е посочено 50 или 80.

И най-накрая ще Ви предоставим в табличен вид за всички размери болтове, коя е нормаланата  и ситните резби, които се използват:

Заключение

Метричните резби на болтовете и гайките играят важна роля в електродвигателите и съпътстващото оборудване като редуктори, водни помпи, конусни втулки за ремъчни шайби и спирачки. За да осигурите оптимално функциониране и дълъг живот на вашите устройства, е важно да разберете основите на метричните резби, да изберете подходящите болтове и гайки, да следите стандартите за центрови отвори и резби на валове, да проверявате и затегвате връзките периодично и да ги поддържате в добро състояние.

Елин Инженеринг ООД3, ELIN ERP 26 май 2024 г.
Share this post
Маркери
Архив